Fyrspårsutbyggnad Flackarp - Högevall

(station Klostergården)

PÄ 35/2015

Planprocessen

Planen har vunnit laga kraft den 29 maj, 2019.

Detaljplanens syftar till att möjliggöra utbyggnad till fyra spår på sträckan Flackarp-Lund samt att etablera en ny pågatågstation vid Klostergården.

Huvudidén med planen är, förutom att erbjuda mark för de rent tekniska anläggningarna av järnvägen, att möjliggöra en strategiskt placerad, funktionell och trivsam stationsmiljö. Planområdet och dess omedelbara närhet kommer att vara föremål för omfattande förändring inom en översiktlig tidsperiod och en stor utmaning har varit att få befintlig infrastruktur att samverka med tillkommande och att inte låsa fast möjligheten till framtida stadsutveckling eller förbättrade angöringsmöjligheter till arenan.

Planförslaget innefattar och behandlar huvudsakligen:

 • Breddat järnvägsområde
 • Pågatågstation
 • Underjordisk gång- och cykelpassage med anslutningar
 • Gång-, cykel- och bilvägar
 • Parkering för bil och cykel
 • Bekräftande av gällande detaljplans möjlighet till planskild korsning för
 • framtida bruk
 • Stödmurar
 • Offentlig konst
 • Bullerdämpande åtgärder
 • Dagvattenlösningar
 • Ljussättning

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-02-01
Plankartan med planbestämmelser 2019-02-01
Illustartionskartan blad 1 2019-02-01
Illustrationskartan blad 2 2019-02-01 

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-10-05
Plankartan med planbestämmelser 2018-10-05
Illustartionskartan blad 1 2018-10-05
Illustrationskartan blad 2 2018-10-05
Underrättelsen 2018-11-02

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med planbestämmelser 2018-04-06
Illustrationskartan blad 1 2018-04-06
Illustrationskartan blad 2 2018-04-06
Underrättelsen 2018-05-04.pdf

Frågor besvaras av planarkitekt Åsa Nyberg

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/35-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15