(Östra Möllavägen-Veberödsvägen-Pinnmöllevägen)

PÄ 01-2018a

Planprocessen

Planen är på samråd, sista dag att lämna synpunkter är den 29 november, 2019.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse inom Vattenrännan och Kvarnskon 3 med tillhörande närpark. Befintliga kontor- och industribyggnader samt bensinstation inom Vattenrännan 1-3 avses att rivas. Detaljplanens syfte är även att bekräfta förskola inom del av Dalby 92:2 samt pröva lämpligheten för en mindre del bostäder inom området.

Planförslaget innefattar

  • Bostadsbebyggelse med cirka 233 nya bostäder där centrumverksamhet medges i bottenvåning mot Veberödsvägen.
  • Skola/förskola.
  • Parkmark.
  • Nytt gång- och cykelnät som ansluter till befintligt.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-06
Plankartan med illustration 2019-09-06
Underrättelsen 2019-09-30

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/01-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se