Dalby 31:49 m.fl., del av

Pinnmöllevägen/ny skola

PÄ 36/2015

Planprocessen

Planen är på granskning, sista dag att lämna synpunkter är den 27 november, 2019.

Detaljplanen syfte är att pröva lämpligheten att uppföra skola (F-6) med tillhörande idrottshall samt parkmark i norr där det ges möjlighet till dagvattenhantering.

I planförslaget ingår:

  • Skolbyggnad i tre våningar med integrerad idrottshall.
  • Parkmark för bland annat dagvattenhantering.
  • Friyta tillhörande skolan.
  • Bestämmelse för utformning av skola avseende risk.
  • Bestämmelse för att möjliggöra infiltration av dagvattenhantering.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-11
Plankartan med illustration 2019-11-11
Samrådsredogörelsen 2019-11-11
Underrättelsen 2019-11-11

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-12-01
Plankartan med illustration 2017-12-01
Underrättelsen 2018-01-22

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/36-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se