Dalby 31:49 m.fl., del av

Pinnmöllevägen/ny skola

PÄ 36/2015

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 27 november, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanen syfte är att pröva lämpligheten att uppföra skola (F-6) med tillhörande idrottshall samt parkmark i norr där det ges möjlighet till dagvattenhantering.

I planförslaget ingår:

  • Skolbyggnad i tre våningar med integrerad idrottshall.
  • Parkmark för bland annat dagvattenhantering.
  • Friyta tillhörande skolan.
  • Bestämmelse för utformning av skola avseende risk.
  • Bestämmelse för att möjliggöra infiltration av dagvattenhantering.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-11
Plankartan med illustration 2019-11-11
Samrådsredogörelsen 2019-11-11
Underrättelsen 2019-11-11

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-12-01
Plankartan med illustration 2017-12-01
Underrättelsen 2018-01-22

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/36-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15