Dalby 36:2 - Galgabacken

PÄ 09/2009a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen var ute på samråd under 2015. Sedan dess har förutsättningarna förändrats och nu håller kommunen och markägare på att undersöka hur man bäst kan uutveckla platsen.

Tidigare planhandlingar är inte längre aktuella.

Frågor besvaras av planchefOle Kasimir.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/09-2009

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15