Dalby 36:2 - Galgabacken

PÄ 09/2009a

Planen var ute på samråd under 2015. Sedan dess har förutsättningarna förändrats och nu håller kommunen och markägare på att undersöka hur man bäst kan uutveckla platsen.

Tidigare planhandlingar är inte längre aktuella.

Frågor besvaras av planchef Ole Kasimir.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/09-2009

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se