Dalby-Torna Hällestad − detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Dalby och Torna Hällestad som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Medborgarcenter/biblioteket i Dalby, Allégatan 1A

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Dalby/Torna Hällestad på karta.

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Dokumenten finns inte här på lund.se då de innehåller personuppgifter som skyddas av GDPR. 

Beställa samrådsredogörelse/utlåtande

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se