(Vipeholmsvägen)

Planprocessen

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 oktober, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Planens syfte är att utöka bostadsarean inom fastigheten genom påbyggnad med en våning ovanpå befintlig byggnad. Byggnads AB Tornahem ansökte om plan 2018-08-31.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-09
Plankartan med illustration 2019-10-09
Samrådsredogörelsen 2019-10-09
Underrättelsen 2019-10-16

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-23
Plankartan med illustration 2019-08-23
Underrättelsen 2019-08-27

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/18-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se