Östra Torn 27:2

Portkvarteren Centrala Brunnshög

PÄ 25/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 22 september, 2020. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att planlägga kommunal mark för bostäder, vårdboende, kontor och service. Planområdet kan komma att innehålla 250-370 med inslag av service, handel och kontor. Det aktuella området är cirka 2,4 ha stort och är beläget i sydvästra hörnet av Centrala Brunnshög, omgärdat av gatorna Odarslövsvägen, Solbjersvägen och Vetenskapsgatan, samt att det inkluderar Patentgatan.

Karta som visar var planområdet ligger

Nyhetsartikel på lund.se om förslaget (februari 2020)

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-08-31
Plankartan med illustration 2020-08-31
Samrådsredogörelsen 2020-08-31
Underrättelsen 2020-09-07

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-01-31
Plankartan med illustration 2020-01-31
Underrättelsen 2020-02-25

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Astrid Avenberg Rosell, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/25-2017