(Växthuset)

PÄ 32/2017a

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 17 oktober, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av idrottshall för omkringliggande skolor kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor samt integrerat parkeringsgarage inom del av fastigheten Klostergården 2:9.

Genom planförslaget byggs en idrottshall för att tillgodose omkringliggande skolors behov av idrott. Idrottshallen kommer att innehålla ett integrerat parkeringsgarage i bottenplan och planförslaget möjliggör även ett underjordiskt plan för parkering. Planförslaget medger, utöver idrottshall, även lokaler för verksamheter som kompletterar besöksanläggningen samt för centrumverksamhet.

Planförslaget innefattar:

  • Totalt cirka 4100 kvm BTA idrottshall, gym och lokaler samt cirka 2000 kvm BTA ouppvärmd parkeringsyta.
  • Parkeringsgarage för drygt 60 platser.
  • Lokaler för kontor och centrumverksamhet.
  • Angöringsplatser för hämtning och lämning av skolbarn.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-24
Plankartan med illustration 2019-05-24
Underrättelsen 2019-08-16

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Mathiasson

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/32-21017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se