Grynmalaren 37 och 38 m.fl.

(Lilla Tvärgatan-Grynmalaregatan-Stora Tvärgatan)

PÄ 11/2014

PlanprocessenPlanen är överklagad.

Detaljplan syftar till att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder och centrumverksamheter inom fastigheterna Grynmalaren 1, 2, och 37 och Innerstaden 2:1 samt förskola på del av fastigheterna Grynmalaren 37 och 38.

Planförslaget möjliggör:

  • 6000 kvm ny bebyggelse, cirka 40 stycken bostadslägenheter och krav om att minst 50 % av fasadlängden mot Lilla Tvärgatan ska inrymma verksamhetslokaler.
  • Förskola, antingen eventuell tillbyggnad till befintlig förskolebyggnad, Grynmalaregården, med totalt sex avdelningar eller en ny förskolebyggnad, med sex avdelningar.
  • En ny transformatorstation.
  • Varsamhetsbestämmelser för Grynmalaregårdens förskolebyggnad.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-09
Plankartan med illustration 2019-08-09
Granskningsutlåtandet 2019-08-09

Granskningshandlingar 2

Planbeskrivningen 2019-05-17
Plankartan med illustrationer 2019-05-17
Granskningsutlåtandet 2019-05-17
Underrättelsen 2019-05-23

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-10-15
Plankartan med illustration 2018-10-15
Underrättelsen 2018-10-18

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med illustration 2018-04-06
Underrättelsen 2018-05-03

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Mathiasson

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/11-2014

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se