Kvarteret Galten

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund.

PÄ 30/2010 1281K-P

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni, 2020, att skicka förslaget till ny detaljplan vidare på samråd. Samrådet kommer att starta den 19 augusti, sista dag att lämna synpunkter blir den 26 oktober. När samrådet startar kommer vi att publicera planförslaget här på lund.se tillsammans med information om hur du ska lämna synpunkter. Vi ber dig vänta med dina synpunkter till dess. 

På lund.se/kvarteretgalten kommer du att hitta planförslaget när samrådet har startat

Nyhet om förslaget i samband med byggnadsnämdens beslut i juni. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/30-2010

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se