Detaljplaner

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se bland vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen, där det står hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplaner enbart för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, till exempel bygglov.

Här hittar du kommunens detaljplaner

Handlingarna till planer som är på samråd eller granskning, finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Medborgarcenter och/eller biblioteket i Dalby och Veberöd, Genarp eller Södra Sandby.

Vill du läsa tidigare handlingar i planprocessen, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Hitta detaljplanerna via karta

Gällande detaljplaner på karta

Förslag till detaljplaner på karta

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/planerpagang

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se