Lagar och regler för dig som cyklar

För att inte skapa förvirring och osäkra situationer måste cyklister i trafik följa trafikregler. Det låter som en självklarhet men det råder ofta oklarheter kring regler för cyklister. Som utgångspunkt kan man ha att cyklisten betraktas som ett fordon i trafiken. När man leder sin cykel betraktas man däremot som gångtrafikant.

VAR cyklar man?

 • Om det finns cykelbana ska du normalt använda den. Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana, förutsatt att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. Om cykelbana saknas ska du cykla i vägrenen.
 • Cyklar med fler än två hjul, eller som drar en cykelkärra, får använda körbana även om cykelbana finns om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.
 • Yngre barn, upp till 8 år, får cykla på trottoaren om cykelbana saknas.
 • Cyklister får använda markerade kollektivtrafikfält - obs, viktigt att hålla uppsikt!

HUR cyklar man?

 • Som huvudregel ska man åka efter varandra, inte i bredd. Finns det gott om utrymme och det inte orsakar någon misslägenhet får man dock cykla i bredd.
 • Vad som avgör om man får skjutsa eller inte är vad cykeln är gjord och utrustad för. Om man fyllt 15 år får man skjutsa ett barn under 10 år och två barn under 6 år om man själv fyllt 18 år. Föraren är ansvarig för att barn som skjutsas använder cykelhjälm.
 • Du får inte cykla med en sådan last att du har svårt att manövrera cykeln.
 • Du får som cyklist inte låta dig bogseras av annat fordon.

Gång- och cykelbanor

På en gemensam gång- och cykelbana håller cyklister till på höger sida och gångtrafikanter på vänster sida

Korsningar

Alla trafikanter ska hålla uppsikt i korsningar. Ta ögonkontakt och visa tydligt vad du tänker göra.Ska du köra rakt fram håller du till höger om det finns ett körfält. Finns fler körfält lägger du dig i det körfält som går i din riktning men håller till höger i detta körfält.

Hänsyn och tillgänglighet

I en stad som Lund där det finns väldigt många cyklister, har vi också väldigt många parkerade cyklar. En fråga som berör både hänsyn och tillgänglighet är parkering av cyklar.

Utryckningsfordon måste kunna komma snabbt och enkelt till en olycksplats. Parkera av den anledningen alltid på angiven plats, dvs i ett cykelställ.

Funktionshindrade, äldre och barn har rätt till sin plats på trottoaren. Synskadade använder husväggarna för att ta sig fram. Parkera därför inte på trottoaren, utan på angiven plats, dvs i ett cykelställ.

Bötesbelopp

500 kr i böter för

 • cykling utan lyse,
 • för cykling i fel typ av körfält, till exempel på trottoarenför att inte ange riktning i en sväng
 • för otillåten skjutsning på cykel

1000 kr i böter:

 • för att inte hålla tillräckligt stort avstånd till framförvarande fordon

1 500 kr i böter:

 • för att inte stanna för gående vid obevakat övergångsställe

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se