Felparkerad eller bortforslad cykel

Lunds kommun samlar regelbundet in både felparkerade, långtidsparkerade eller övergivna cyklar. I området kring Lund C finns 4 000 platser i cykelställ och 400 platser i låst cykelgarage. Många människor rör sig i området och behovet av cykelparkeringsplatser är stort. Här är det extra viktigt att du parkerar din cykel på rätt sätt.

Aktuellt

Den 12-13 november har vi samlat in felparkerade/övergivna cyklar från: Biskopsgatan, Professorsgatan, Gyllenkroks allé, Bruksgatan, Clemenstorget, Karl XII gatan, Kävlingevägen, Västra stationstorget, Östra Vallgatan, Aardsgatan, Stora Tomegatan, Bangatan, Carl bernlunds gata, Spolegatan och utanför ICA Kvantum Malmborgs.

Felparkerad cykel

Cyklar som står utanför cykelställ kan skapa problem för personer med olika former av funktionshinder, barnvagn eller bagage. Även utryckningsfordon kan få svårt att komma fram. Om du parkerar din cykel ordentligt med framhjulet i ett cykelställ behöver du inte oroa dig. Är det trångt i cykelstället, gå en bit bort eller anmäl dig till en garanterad plats under tak i en av våra låsta cykelparkeringar vid Lund C.

Kommunen kan flytta cyklar med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).Har du parkerat din cykel fel kan den omhändertas av kommunen. Den kostar då 200 kronor att lösa ut. Om du tror att din cykel har blivit omhändertagen, kontakta tekniska förvaltningen via e-post.

Långtidsparkerad/övergiven cykel

Enligt lagen får cykeln inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön-och helgdag,inom tättbebyggt område. Kommunen märker cyklarna och forslar bort dem som inte använts under en längre tid.

Vid Lund C kan du parkera 14 dygn på två ställen; på nordvästra hörnet av Clemenstorget och på del av cykelparkeringen mellan Västra stationstorget och Lokföraregatan, se karta nedan. Vill du parkera längre än 14 dygn, eller under tak,välj en låst cykelparkering.

Kommunen skickar uppgifter om cyklarna till polisen som gör ägarkontroll. Om polisen kan bekräfta att cykeln inte är anmäld som stulen, får ägaren ett brev av kommunen om hur och var cykeln kan hämtas. Cyklar som anmälts stulna hanteras av polisen och kommer att lämnas ut till sin rättmätiga ägare. Om ägaren har fått ersättning från försäkringsbolaget tillfaller cykeln försäkringsbolaget.

Om din cykel är borta

Om din cykel stått fel- eller långtidsparkerad kan den ha forslats bort av kommunen. För att få information om kommunen haft en insamling kan du ringa medborgarcenter eller kontakta tekniska förvaltningen via e-post. Dina personuppgifter hanteras enligt GDPR, läs mer via länk nedan.

Polisens och kommunens handläggning brukar ta omkring en till två veckor. Därefter kan kommunen börja att leta upp ägare till cyklar som inte anmälts stulna. Vi kontaktar ägaren via brev eller e-post och bokar tid för utlämning.

Om du inte känner till din cykels ramnummer eller SEC-nummer, skicka e-postmeddelande till tekniska förvaltningen och ange:

  • var cykeln stod och när den försvann
  • märke, modell, färg, antal växlar och andra eventuella kännetecken som underlättar identifiering.
  • bifoga polisanmälan om sådan finns. Observera att polisanmälan görs endast om ramnummer och SEC-nummer kan uppges.

Om inte kommunen omhändertagit din cykel kan den vara stulen. Gör en anmälan till polisen via www.polisen.se och ditt försäkringsbolag.

Utlämning av bortforslade cyklar

För att kunna hämta ut din cykel måste du boka tid med trafikvaktkåren via tekniska förvaltningens e-postadress. Ta med legitimationoch eventuell cykelnyckel. Det kostar 200 kr att lösa ut felparkerad cykel, betalning görskontant, med kort eller swish. Långtidsparkerad cykel kan lösas ut utan avgift.

Cyklar som inte kan identifieras eller inte hämtas ut inom tre månader tillfaller kommunen ochkan sedan säljas på auktion.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/felparkerad

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun