Cykelstrategi 2018-2021 på remiss

Med tiden kommer nya utmaningar och Lunds kommuns cykelstrategi behöver med jämna mellanrum uppdateras. Den strategi vi kommer att arbeta utifrån fram till och med 2021 är nu ute på remiss.

Basverksamheten och utmaningarna

Det utvecklingsarbete som bedrivs gällande infrastruktur och förutsättningar för cyklister, ligger både i kommunens basverksamhet och i särskilda satsningar. I Cykelstrategi 2018-2021 beskrivs både vad som utförs på årlig basis och de utmaningar som behöver särskilda satsningar. Lunds fyra cykelutmaningar de kommande åren är:

1. Fler ska cykla mer
2. Lunds kommun i framkant
3. Förtätning av Lunds stad och kommunens tätorter
4. Cykelparkering

Så går det till

Innan dokumentet Cykelstrategi 2018-2021 antas, har berörda myndigheter och organisationer möjlighet att yttra sig om dokumentet. Även enskilda medborgare kan yttra sig före antagande. Remisstiden utgick 15 oktober 2018. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/cykelstrategi

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se