Cykelparkering

Parkera i cykelställ eller i vårt låsta cykelgarage. Tänk på att en felparkerad cykel kan vara i vägen för gående och direkt farlig för synskadade. Som grundregel gäller att du får parkera maximalt 24 timmar på samma ställe under vardagar i Lund.

Cykelställ vid regionala busshållplatser

För att göra det bekvämare att byta mellan cykel och buss finns så kallade Bike'n'Ride-anläggningar i Lund, Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp. Detta är cykelställ under tak med hög standard nära tågstation och regionala busshållplatser.

Lådcykelparkering

Lådcykelparkeringen på Bangatan, mitt emot Lund C, har plats för 6 cyklar. Fler lådcykelparkeringar på olika platser planeras under 2020.

Bike'n'Ride - låst cykelparkering vid Lund C

Om du vill parkera din cykel säkrare, under tak, en längre tid eller bara vara garanterad en plats, är låst cykelparkering ett bra val. Med Skånetrafikens Jojo-kort som passerkort underlättas också bytet mellan cykel och kollektivtrafik, så kallad Bike'n'Ride. Du kan prova på låst cykelparkering i 10 dagar utan kostnad i Västra Stationsgaraget vid Lunds centralstation. Därefter kostar det 80 kronor för 30 dagar. För att få tillträde till cykelparkeringen måste du först registrera dig och ditt Jojo-kort. Läs mer i den relaterade informationen nedan.

Felparkerad cykel

Cyklar som står utanför cykelställ kan skapa problem för personer med olika former av funktionshinder, barnvagn eller bagage. Även utryckningsfordon kan få svårt att komma fram.

Har du parkerat din cykel fel kan den omhändertas av kommunen. Den kostar då 200 kronor att lösa ut. Om du tror att din cykel har blivit omhändertagen, kontakta tekniska förvaltningen via e-post.

Långtidsparkerad/övergiven cykel

Enligt lagen får cykeln inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön-och helgdag, inom tättbebyggt område. Kommunen märker cyklarna och forslar bort dem som inte använts under en längre tid.

Vid Lund C kan du parkera 14 dygn på två ställen; på nordvästra hörnet av Clemenstorget och på del av cykelparkeringen mellan Västra stationstorget och Lokföraregatan, se ”Karta, cykelparkering Lund C” under relaterad information. Vill du parkera längre än 14 dygn, eller under tak, välj en låst cykelparkering.

Om din cykel är borta

Om din cykel stått felparkerad kan den ha forslats bort av kommunen. För att få information om kommunen haft en insamling kan du ringa medborgarcenter eller kontakta tekniska förvaltningen via e-post.

Utlämning av bortforslade cyklar

För att kunna hämta ut din cykel måste du boka tid med trafikvaktkåren via tekniska förvaltningens e-postadress. Tänk på att du måste legitimera dig för att hämta ut din cykel. Tag med kontanter och cykelnyckel. Långtidsparkerad cykel kan lösas ut utan avgift.

Cykelauktion

Cyklar som inte kan identifieras eller inte hämtas ut inom angiven tid säljs på auktion. För mer information om cykelauktionen, se ”Cykelauktion” under relaterad information.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/cykelparkering

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se