Cykelöverfart eller cykelpassage?

Efter en ändring i lagstiftningen 2014 finns det två varianter av korsningar där cykelbanor och gator möts, cykelpassage och cykelöverfart. Men vad är skillnaden?

Vad som skiljer cykelöverfart från cykelpassage är att cykelöverfarten alltid skyltas med ett vägmärke, att korsningen är upphöjd samt har linjemålning för motorfordon. Vid en cykelöverfart har cyklisten företräde. Idag finns det 62 cykelöverfarter i Lunds kommun. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa fler cykelöverfarter för att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister.

En cykelpassage kan också vara upphöjd, men behöver inte vara det. Den kan vara obevakad, eller bevakad med trafiksignaler. Här har både cyklist och bilist skyldigheter mot varandra. Som cyklist kan du korsa gatan när det bedöms vara säkert med hänsyn till trafiken. Som bilist ska du lämna företräde till cyklist som börjat passera gatan. 

 

År 2014 ändrades Trafiklagstiftningen, trafikförordningen, vilket gjorde det möjligt för kommuner att anlägga cykelöverfarter. Tidigare fanns det enbart cykelpassager i korsningar där cykelbanor och gator möts. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan cykelöverfart och cykelpassage i broschyren som är framtagen av Transportstyrelsen.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se