Påplatskontoret

Möjligheten att besöka oss på Påplatskontoret upphörde hösten 2018.

Under kommande år arrangerar kommunen olika temamöten 2-4 gånger per år. Då finns det möjlighet att diskutera Stångbys utveckling med kommunens tjänstepersoner.

Du kan hålla dig uppdaterad och följa planering- och byggarbetet via Nyhetsbrevet Stångbyinfo.
Registrera dig som prenumerant här.

Du hittar även med bygginformation om Stångby Väster här.

Du kan alltid ställa frågor eller lämna synpunkter via kommunens e-tjänst.
Länk till e-tjänsten för att lämna synpunkter.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/paplatskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se