Klicka här för mer detaljerad tidslinje. Du kan även läsa om tidplanen längre ner på denna sida.

Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Kommunen arbetar för hållbar utveckling och Stångby har hög potential med sitt läge och miljövänliga kommunikationsmöjligheter. Befolkningen i Stångby har ökat från 658 personer (år 2000) till 1690 personer (år 2013) och under de kommande åren planerar vi för fler.

För att göra planeringen och utvecklingen av Stångby så transparant som möjligt har kommunen valt att satsa extra resurser på information och kommunikation. På denna sida och dess undersidor hittar du information om utvecklingen samlat.

Ställ din fråga eller lämna en kommentar kring Stångbys utveckling via vår e-tjänst.

Nyhetsbrevet Stångbyinfo

Ta del av den senaste informationen angående Stångbys utveckling. Från och med våren 2016 skickas Stångbyinfo ut minst tre gånger om året och lyfter aktuella händelser och projekt.

Registrera dig som prenumerant på Stångbyinfo

Genom att ange din e-postadress uppfattar vi det som att du har du samtyckt till att vi behandlar den i syfte att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan närsomhelst avanmäla dig från nyhetsbrevet, det vill säga ta tillbaka ditt samtycke, genom att klicka på avanmälningslänken i det samma. Läs mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter på www.lund.se/gdpr.

Bakgrund

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Stångby antogs 2002 och konkretiserade en långsiktig utbyggnad av Stångby. I första hand under de första 10 – 20 åren men det fanns också en utblick mot ett längre perspektiv.

I inledningen till FÖP:en beskrevs det framtida Stångby så här: Det goda stationssamhället Stångby ska vara ett fristående samhälle, med närhet till Lund och ett attraktivt boende med egen identitet. Det ger förutsättningar för minskat bilberoende och karaktäriseras av gångavstånd till tåget och till handel och service.

För att uppnå detta ska:

  • byn planeras med pågatågsstationen i centrum.
  • järnvägens barriäreffekt och bullerstörningar mildras, så att byn så långt möjligt upplevs som en enhet.
  • kommunikationerna till Lund förbättras, med nya cykelvägar och förbättrad busstrafik.
  • bebyggelsen vara småskalig och ha högst täthet i de centrala, stationsnära lägena varvid stadsmässighet med måttfull skala eftersträvas.
  • det skapas ett attraktivt centrum med möjligheter till att utveckla såväl offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser och bostäder.
  • vackra gaturum, parker, byggnader, platser och utblickar karaktärisera orten.
  • byn planeras med barns- och ungdomars behov av goda boende- och uppväxtmiljöer i åtanke.
  • det finnas en utvecklad grönstruktur med kopplingar till stråk ut i landskapet.
  • planeringen av Stångby ha höga ambitioner vad gäller hållbart och miljöanpassat och energisnålt byggande och boende.

Mer om den fördjupade översiktsplanen

En preliminär tidplan

2015-2018

Prästängskolan är klar.
Flera dialogsatsningar kring Stångbys utveckling.
Samråd för detaljplan Stångby Öster II.
Samråd för Stångby Söder. 
Detaljplanen för Stångby Väster II vann laga kraft.
Arkeologiska utgrävningar påbörjades.
Idrottshall vid Prästängsskolan står klar.
Slutundersökning av arkeologiska utgrävningar.


2019

Park med dagvatten och pumpstation börjar anläggas.
Gatustruktur börjar anläggas inom Stångby Väster II.
Granskning för Stångby Söder.

Granskning för detaljplanen Stångby Öster II. 
Utredning av förutsättningarna för höghastighetståg

2020

Detaljplanen för Stångby Söder antas.
Detaljplanen för Stångby Söder vinner laga kraft.
Detaljplanen för Stångby Öster II vinner laga kraft.
Detaljplanen för Stångby Öster II antas.

2021

Bostadskvarter inom Stångby Väster II påbörjas.
Gatustrukturen börjar anläggas inom Stångby Söder.

2022

Bostadskvarter inom Stångby Söder påbörjas.
Gatustrukturen börjar anläggas inom Stångby Öster II.
Förskola vid Drabantvägen påbörjas

2023

Bostadskvarter på Stångby Öster påbörjas
Torgplats i anslutning till centrala skolan börjar anläggas.

2024

Centrala skolan åk 7 - 9 inklusive bibliotek börjar byggas. 
Förskola vid Drabantvägen står klar

2025-

Stationsområdet förnyas.
Östra skolan F-3 påbörjas.
Förutsättningar klara för etablering av livsmedelsbutik och annan service vid stationsområdet.
Östra skolan står klar.
Äldreboendet står klart.
Fortsatt utveckling med nya bostäder.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stangby

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se