Stadsbyggnadspriset

Nu är det dags att tipsa juryn om vad du tycker ska få 2018 års stadsbyggnadspris. Senast den 28 oktober behöver vi ditt förslag.

Du kan lämna förslag på ett ett hus, ett helt bostadsområde eller kanske bara en detalj i stadsbilden. Det du tipsar om måste ligga i Lunds kommun och vara färdigställt under de senaste åren.

Skicka ditt tips senast den 28 oktober till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller som ett vanlig brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Märk gärna din e-post eller ditt brev med "Stadsbyggnadspriset 2018". 

Om Lunds stadsbyggnadspris

Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund.1990 delades priset ut för första gången. Det har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden."

Prissumman är på 30 000 kronor och priset delas ut på kommunfullmäktiges möte i december. 

Endast vinnande förslag offentliggörs. Juryn kan avstå från att utdela priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

2017 års vinnare var Elding Oscarsson och tillbyggnaden av Skissernas museum. 

Skissernas Museum med gräsmatta och träd i förgrunden

Foto: Kasper Dudzik

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stadsbyggnadspris

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se