Lunds nya ridhus

Lunds kommun ska bygga en ny ridhusanläggning i norra Lund. Anläggningen ska bestå av stall, där hästarna själva kan välja att gå ut och in i en hage, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och café. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar.

Bilden visar en visionsritning av Lunds nya ridanläggning ovanifrån. Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Skälet till att Lunds kommun ska bygga en ny ridanläggning, är att den nuvarande anläggningen inte uppfyller dagens krav och att placeringen inne i Lunds tätort inte längre fungerar tillräckligt bra.

Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya anläggningen.

Visionsbilden visar Lunds nya ridanläggning med hagar och stallbyggnader. Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Tidplan

Status: Bygglov är godkänt, men har överklagats.
Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12
Arkitekt: Mats Molén, Fojab Arkitekter
Entreprenad: Totalentreprenad
Beräknad inflyttning: December 2022 - februari 2023
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen. 

Visionsbilden visar Lunds nya ridhus. Illustrationen är en visionsbild av det nya ridhuset. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Ritningen visar Lunds nya ridhusanläggning med hagar och byggnader. Ritningen visar ridhuset och omgivningen ovanifrån.

Relaterad information