Nyheter Heddagymnasiet och Svaneskolan

Juni

2020-06-26

Bygglovet har vunnit laga kraft

Nu har bygglovet för Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan vunnit laga kraft - därmed finns det inget hinder för att börja bygga de båda skolorna.

2020-06-22

Återbruk i fokus när nya Svaneskolan och Heddagymnasiet byggs

Framtidens skola för framtidens elever – snart inleds bygget av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan i Lund. Lagom till midsommar påbörjades rivningen av den gamla Svaneskolan från 1968-1970. En inventering av skolans material har gjorts och kommer att återbrukas så långt det är möjligt.

April

2020-04-03

Justerad detaljplan antagen

Detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 och Heddagymnasiet har justerats i en liten detalj, då kommunen upptäckte ett skrivfel. Byggnadsnämnden har nu beslutat att anta den justerade detaljplanen.

Mars

2020-03-04

Hedda/Svane ett steg närmare byggstart

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för detaljplanen avseende Pastor Svane 1 med flera – detta innebär att planen inte längre kan överklagas utan har vunnit laga kraft.

Januari

2020-01-09

Detaljplanen justeras för Hedda Anderssongymnasiet

Lunds kommun har upptäckt ett skrivfel i detaljplanen för Hedda Anderssongymnasiet, fastigheten Pastor Svane 1, vilket innebär att del av detaljplanen måste göras om för att bygglov ska kunna ges.