Skolans tegel lever vidare under mark

När byggnader rivs blir det restavfall av flera olika slags material. Målet är att återvinna det mesta på plats. Då det inte är möjligt skickas materialet till deponi, där det återanvänds inom andra områden.

Allt rivningsmaterial från Svaneskolan sorteras direkt och skickas sedan i väg för återvinning. Allt rivningsmaterial sorteras på plats och skickas till återvinning.

Just nu sker den sista rivningen på byggarbetsplatsen för Heddagymnasiet och nya Svaneskolan. Det är Svaneskolans byggnad A som försvinner. På marken ligger högar av olika material. Allt sorteras direkt och skickas sedan i väg för återvinning.

En hög av tegel tornar nu upp sig mot himlen, i väntan på att krossas och användas som fyllnadsmaterial i skolans grönytor. Framtidens elever kommer att springa på gårdagens tegel när det blir fyllnadsmaterial under den nya skolans grönytor.

Något som går att återanvända på plats är teglet. En hög av tegel tornar nu upp sig mot himlen, i väntan på att krossas och användas som fyllnadsmaterial i skolans grönytor.

En hög av tegel tornar nu upp sig mot himlen, i väntan på att krossas och användas som fyllnadsmaterial i Hedda-gymnasiets grönytor.
Teglet behöver krossas innan det används som fyllnadsmaterial.

- Vi får både färre transporter för bortförsel av gamla material och för att ta hit nya fyllnadsmassor, säger Anna Engdahl som är produktionschef på Skanska.

1 500-1 700 ton tegel återanvänds. Det blir ett stadigt och miljövänligt fyllnadsmaterial för skolgården. Tegel kan dock inte användas som underlag till byggnader.

Rivningsarbete och bygge pågår parallellt på Hedda-gymnasiets stora tomt.
Målet är att ha så får transporter till och från ett bygge som möjligt.

Rivningsarbete och bygge pågår parallellt på Hedda-gymnasiets stora tomt.
Tomten för Hedda-gymnasiet faller två meter, vilket sedan kommer att få en spännande gestaltning i byggnaden. 

Vad händer mer på byggarbetsplatsen?
- På fredag gör vi den första stora gjutningen av bottenplattan till byggnad B. Vi håller också på att schakta för ett skyddsrum. Eftersom det fanns skyddsrum på skolan tidigare, måste vi anlägga ett nytt. Vi håller också på att arbeta med nivåskillnader. Tomten faller med två meter och skolan kommer att få en spännande utformning där takhöjden blir densamma, men där golvet sjunker i nivåer. Som ett tigergap! Nästa vecka anländer också en mindre byggkran, som vi ska använda för betongelement, berättar Anna Engdahl.

Anna Engdahl är produktionschef för Hedda-gymnasiet på Skanska.

Anna Engdahl är produktionschef på Skanska.