Byggtrafik planeras för att störa så lite som möjligt

Att bo nära en byggarbetsplats kan upplevas som ganska jobbigt. Det bullrar och hamrar och lastbilar kör förbi med material. Då kan det vara skönt att veta att transporterna till och från ett bygge planeras i detalj. Det handlar om att störa så lite som möjligt, men också om hållbarhet och att minimera kostnader.

Rivning av den gamla Svaneskolan sker samtidigt som bygget startar av den nya skolan.

Just nu pågår bygget av nya Heddagymnasiet/Svaneskolan i centrala Lund. 2023 kan de första eleverna flytta in och året därpå ska skolan stå helt klar. Transporterna kommer inte att vara lika täta under hela tiden och de dirigeras nästan som en symfoniorkester. En som vet mycket om detta är Johan Rygge Zellbi, som är biträdande projektledare för Hedda-Anderssongymnasiet och Svaneskolan i Lunds kommun. Allt handlar om närhet och var på tomten materialet ska lämnas eller hämtas.

Nu rivs källaren till Svaneskolans sista byggnad.
- Nu river vi det sista av Svaneskolan och då ska vi transportera bort rivningsmaterial. Materialet fraktas till olika platser betroende på hur det återvinns. Vi har skapat en entré som är så nära rivningsmaterialet som möjligt. När vi börjar ta emot byggnadsmaterial - som till exempel skolans väggar - gör vi en ny entré till bygget, säger Johan Rygge Zellbi.

Nu rivs källaren till Svaneskolans sista byggnad.
Innan bygget började tog Skanska hjälp av en konsult som är expert på just trafiksäkerhet. Ett bygge behöver också ha en godkänd TA-plan från kommunen. TA betyder trafikanordning och den visar hur transporterna ska fungera, ifall vägar stängs av och om andra trafikanter behöver ta nya vägar runt bygget. För transporter till och Hedda Andersson-gymnasiet används främst Svanegatan och Möllegatan och här kommer antalet bilar att variera över tid. Fem till tio lastbilar om dagen kan passera och vilken gata som används mest kan variera beroende vart på tomten transporterna ska.
- En TA-plan hjälper också chaufförerna att hitta rätt entré. Vi vill att allt ska gå så smidigt som möjligt. Snart börjar vi få leveranser av väggar, tak och bjälklag De tillverkas på annat håll och kommer hit som prefabricerade delar. Mellan klockan 07 och 16 får transporterna komma och det brukar inte störa så mycket, men nu är det ju fler som jobbar hemma. Vi har inte fått mycket synpunkter, men en tid stod lastbilar på tomgång och det ska de inte. Då är det bra att människor reagerar, säger Johan Rygge Zellbi.

Armering gör betongen starkare. Till den nya skolans byggnad som kallas B, är en del av bottenplattan redan gjuten.

Aktuella uppdateringar om bygget och eventuella störningar hittar du här.