Frågor och svar om nya Lund C

Här finns några vanliga frågor och svar om Lunds stationsområde.

Varför ska Lund C byggas om?

Det är redan idag trångt vid stationen i rusningstid, och resandet förväntas öka. Ett nytt stationsområde kommer att ge ett smidigare resande och ett trevligare första möte med Lund.

Var ska den nya centralstationen ligga?

Den kommer att sträcka sig över spåren där nuvarande Mittelbron finns, alltså mer i mitten av stationsområdet än idag. Stationsbyggnaden kommer att ha entréer från både västra och östra sidan.

Hur kommer den nya stationen att se ut?

Den nya stationen ritas avteam Elding Oscarson/C.F. Møller Architects. Här finns en film som ger dig en bild av hur det kommer att bli.

Vad blir skillnaden med en ny centralstation?

De största skillnaderna kommer att vara att det blir både trevligare och smidigare att resa till Lund. Det kommer till exempel att bli enklare att byta mellan tåg och buss eller spårväg. Den nya stationen kommer också att innehålla mer service än idag.

Vad händer med det nuvarande stationshuset?

Det nuvarande huset kommer att finnas kvar, men inte som station.

När kommer nya centralstationen att börja byggas?

Just nu håller Jernhusen, trafikverket och Lunds kommun på att komma överens om detaljer i utformandet, finansiering, med mera. Något startdatum för stationen är inte satt.

Vad händer om det blir höghastighetståg?

Planeringen för hela stationsområdet är gjord så att det kommer att fungera för att snabbtåg stannar i eller passerar Lund, även om det kommer att kräva vissa justeringar.

Vad händer med Clemenstorget?

I juni 2020 var ombyggnaden av den östra delen av Clemenstorget klar och torget har bland annat fått sittplatser, lekpaviljonger och ny markbeläggning. At man började med den östra delen av torget beror på att det är där den nya spårvagnshållplatsen finns. Resten av torget kommer att byggas om längre fram, när man vet mer om hur torget ska hänga ihop med den nya stationsbyggnaden. 

Vad är det första som ska hända vid centralstationen?

Nu arbetar kommunen med de detaljplaner som mer i detalj bestämmer hur området ska se ut, till exempel hur höga husen kan vara och hur vägarna ska ligga. I den processen har alltid allmänheten möjlighet att lämna synpunter på förslagen.

Att Clemenstorget byggts om är det första som märks.