Frågor och svar om nya Lund C

Här finns några vanliga frågor och svar om Lunds stationsområde.

Varför ska Lund C byggas om?

Det är redan idag trångt vid stationen i rusningstid, och resandet förväntas öka. Ett nytt stationsområde kommer att ge ett smidigare resande och ett trevligare första möte med Lund.

Var ska den nya centralstationen ligga?

Den kommer att sträcka sig över spåren där nuvarande Mittelbron finns, alltså mer i mitten av stationsområdet än idag. Stationsbyggnaden kommer att ha entréer från både västra och östra sidan.

Hur kommer den nya stationen att se ut?

Den nya stationen ritas avteam Elding Oscarson/C.F. Møller Architects. Här finns en film som ger dig en bild av hur det kommer att bli.

Vad blir skillnaden med en ny centralstation?

De största skillnaderna kommer att vara att det blir både trevligare och smidigare att resa till Lund. Det kommer till exempel att bli enklare att byta mellan tåg och buss eller spårväg. Den nya stationen kommer också att innehålla mer service än idag.

Vad händer med det nuvarande stationshuset?

Det nuvarande huset kommer att finnas kvar, men inte som station.

När kommer nya centralstationen att börja byggas?

Just nu håller Jernhusen, trafikverket och Lunds kommun på att komma överens om detaljer i utformandet, finanisering, med mera. Något startdatum för stationen är inte satt.

Vad händer om det blir höghastighetståg?

Planeringen för hela stationsområdet är gjord så att det kommer att fungera för att snabbtåg stannar i eller passerar Lund, även om det kommer att kräva vissa justeringar.

Vad ska hända med Clemenstorget?

Kommunen har under 2017 bestämt den slutliga utformningen för torget. Under första halvan av 2019 kommer torget att börja byggas om, och man börjar i den östra delen där spårvägen kommer att ha sin hållplats.

Vad är det första som ska hända vid centralstationen?

Nu arbetar kommunen med de detaljplaner som mer i detalj bestämmer hur området ska se ut, till exempel hur höga husen kan vara och hur vägarna ska ligga. I den processen har alltid allmänheten möjlighet att lämna synpunter på förslagen.

Att Clemenstorget byggs om kommer att vara det första som märks.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se