Lund C

Så mycket smidigare att resa kollektivt. Men också ett helt nytt första möte med Lund för den som kommer utifrån och ett stationsområde där även den västra sidan är framsida.

Flygbild över kommande Lund C

Lund C och det omgivande stationsområdet är redan idag överbelastat och har inte kapacitet för ökat resande. I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun därför tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan.
Ramprogrammet - inledning, strategier och huvuddragen, 28 sidor (PDF, 2 mb)
Ramprogrammet i sin helhet, 88 sidor (PDF, 6 mb)

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundc

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se