Vi planerar för ett nytt Lund C

Så mycket smidigare att resa kollektivt. Men också ett helt nytt första möte med Lund för den som kommer utifrån och ett stationsområde där även den västra sidan är framsida.

Lund C och stationsområdet runt omkring är redan idag överbelastat och har inte kapacitet för ökatresande. Allt fler reser och vi har vuxit ur infrastrukturen för arbetspendlingen.

Clemenstorget

Clemenstorget visionsbild_beskuren

Först ut att byggas om är Clemenstorget. Det ska förändras så att det blir plats för en spårvägshållplats och så att det blir lättare att röra sig mellan torget och tågstationen. Torget kommer också att bli vackrare och trevligare att vara på.

Ett helt nytt stationsområde

I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan (programmet beslutat 2015).

Ramprogrammet - inledning, strategier och huvuddragen, 28 sidor (PDF, 2 mb)
Ramprogrammet i sin helhet, 88 sidor (PDF, 6 mb)

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundc

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se