Södra Universitetsområdet

Lunds universitet står inför en stark utbyggnad. Här behövs attraktiva miljöer för såväl utbildning, forskning och innovation som för boende, studentliv och stadsliv.

Lunds universitet och Akademsika Hus har tagit fram en långsiktig plan. Strategierna är att; skapa möten och utveckling med funktionsmix, använda grönska som stadsbyggnadselement, stärka Kunskapsstråket och tvärstråk, integrera med strategisk förtätning, vitalisera med täta och aktiva stadsrum, hushålla med mark samt samverka med staden.

Ramprogram SUSLund och södra universitetsområdet

Se kunskapsstråkets delområden och pågående planer på karta

Byggprojekt och planer för Södra Universitetsområdet

Plats eller byggnad Status
Skissernas museum
Genomförd
LUX
Genomförd
Forum Medicum
Planerad eller pågående

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se