Sjukhusområdet

Kommunen arbetar med flera olika utvecklingsförslag för sjukhusområdet. Visionen innebär bland annat en levande stadsdel med tät bebyggelse, mycket folk, god service och tydlig koppling till Lunds innerstad.

En viktig del i utvecklingen är spårvägens hållplats vid Universitetssjukhuset men också de olika stråk som passerar området. Huvudstråket är Kunskapsstråket som sträcker sig genom området, genom Helgonabacken och längs Sölvegatan. Det finns även ett tvärgående stråket, Sjukhusstråket. Längst dessa två stråk och vid denna spårvägens hållplats förväntas flest människor att röra sig och mötas. Det innebär att det är dessa som ska prioriteras i den nya rumsliga och arkitektoniska utformningen. Byggnader och deras entréer ska vända sig mot stråken och ha lokaler i öppna bottenvåningar och service som vänds utåt. Kommersiell service ska vändas ut mot gatorna och samlas vid spårvagnshållplatsen.

Ramprogram SUS Lund och södra universitetsområdet

Se kunskapsstråkets delområden och pågående planer på karta

Byggprojekt och planer i sjukhusområdet

Byggnad eller plats Status
Strålkliniken
Genomförd

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se