Norra universitetsområdet

Området motsvaras i stora drag av Lunds tekniska högskolas campus, med Tornavägen i väster och Ole Römers väg i öster. Här blir spårvägshållplatsen Universitetsplatån ett nytt pulserande centrum för det välbefolkade området. Utvecklingen går mot nya bostäder, ett attraktivt parkområde och en successivt allt mer bilfri trafikmiljö.

Byggprojekt och planer för norra universitetsområdet

Byggnad eller plats Status
Studentbostäder på sydvästra LTH
Planer eller pågående
Arkitektskolan
Genomförd
Annexet
Genomförd
Sjön
Genomförd
Helsingkrona nation
Genomförd

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se