MAX IV och ESS

ESS och MAX IV kompletterar varandra och kan skapa betydelsefulla synergieffekter. Två världsledande anläggningar kommer att skapa en värdefull forskningsmiljö och utgöra ett nav i Europas infrastruktur för forskning.

MAX IV

MAX IV är ett elektronmikroskop med prestanda i världsklass, som håller på att byggas på Brunnshög i Lund. MAX IV möjliggör nya framsteg inom ett antal områden som biomedicin, medicin, materialvetenskap, nanoteknologi och miljövetenskap.

Hemsida: MAX IV

ESS

ESS är ett europeiskt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material - allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler - för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.

Hemsida: ESS

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se