Kunskapsstråket

Kunskapsstråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds anrika innerstad mot Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Hela området utvecklas och kommunens mål är en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator, cykelstråk och spårväg. Vi vill se en levande miljö som är stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i.

KunskapsstråketStråket går via universitetsområdet, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Ideon och Medicon Village och har en naturlig roll som kunskapsbaserat, innovativt och kreativt centrum i Öresundsregionen. Hit kommer varje dag 55 000 personer som engagerar sig i att förbättra vår värld och vår vardag. De arbetar med vetenskap, forskning, sjukvård, entreprenörskap, innovationer och skapande.

Även om kunskapsstråket präglas av institutioner och arbetsplatser av olika slag, finns här även kaféer, förskolor, hotell och butiker. Skissernas museum, träningscentrat Gerdahallen och Vattenhallen Science Centre är viktiga besöksmål som lockar allt fler besökare.

Se kunskapsstråkets delområden och på karta

Prenumerera på nyhetsbrevet som beslyser aktuella byggprojekt i området och bygget av spårvägen

Utvecklingsplaner

Kunskapsstråkets gång- och cykelbanor är många och vältrafikerade.Den som rör sig längs stråket märker snart att det pågår en förändring i området. Det växer fram nya universitetsbyggnader, studentbostäder och på Ideon är planerna många.

Spårvägen, Lunds största satsning på kollektivtrafiken genom tiderna, kommer att gå från Lund C till ESS var femte minut och de nio hållplatserna blir viktiga knutpunkter som skapar levande stadsmiljöer längs stråket.

Stadsbyggnadsstrategier för Kunskapsstråket

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kunskapsstraket

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se