Aktuellt Lund C

Augusti

2020-08-28

Nu rullar tågen igen mellan Lund och Malmö

Natten till fredagen den 28 augusti lade Trafikverket de sista pusselbitarna på plats och de nybyggda, provisoriska spåren genom Arlöv, Åkarp och Hjärup blev färdiga att tas i drift. Klockan 13 på fredagen började gods- och fjärrtågen rulla igen och lördag morgon börjar även Pågatåg och Öresundståg att gå enligt tidtabell.

2020-08-20

Södra stigen vid Höje å stängs

I mitten av augusti återstartade Trafikverket arbetet med järnvägsbron över Höje å. För att påverka ån och miljön så lite som möjligt byggs bron med hjälp av en arbetsbrygga av timmer.

Juli

2020-07-10

Cykelpendla med oss mellan Lund och Malmö den 17-28 augusti

Funderar du på att börja cykla mellan Malmö och Lund efter att sommarkortet har tagit slut eller i samband med tågstoppet den 22-28 augusti? Följ med på guidade cykelpendlingar!

Juni

2020-06-24

Klostergårdens station blir entré till idrott och rekreation

I området vid Källby och Klostergården bygger Trafikverket fyrspår mellan Malmö och Lund. Nu är det också dags för byggstart för den nya stationen vid Klostergården. Stationen ska bli en central del i Klostergårdens och Källbys utveckling och binda samman området med resten av Lund.

2020-06-16

Välkommen till nya Clemenstorget!

När skymningen faller i sommarkvällen, tänds ljusen i Clemenstorgets spetstak. Torget har fått öppnare ytor, lekpaviljonger och nya sittmöbler för stora och små.

2020-06-15

Lunds politiker förordar ett centralt stationsläge

I dag lämnade Lunds kommun sitt yttrande i Trafikverkets andra samråd för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Ett centralt stationsläge för den nya stambanan är det enda rimliga, anser Lunds kommun.

2020-06-08

Nu är gång- och cykelvägen vid Nordanväg öppen igen

Gång- och cykelvägen vid Nordanväg, mellan Klostergården och Åkerlund och Rausing, har varit stängd under Trafikverkets fyrspårsbygge mellan Flackarp och Lund.

2020-06-08

Lekpaviljonger, möbler och spetstak välkomnar på nya Clemenstorget

Lund har fått en ny entré. Det ombyggda Clemenstorget bjuder in Lundabor och resenärer med en öppnare yta, nya sittmöbler, lekpaviljonger och spetstak. Nya Clemenstorget är både en plats för att ta dig vidare och en plats där du vill stanna.

Maj

2020-05-26

Trafikverket bjuder in till samråd 2 för stambanan Hässleholm-Lund

Under perioden 29 maj–18 juni 2020 genomför Trafikverket sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning i projekt Hässleholm–Lund.

2020-05-07

Trafikverket har digital husvagnsturné

På grund av rådande omständigheter måste Trafikverket ställa in den planerade husvagnsturnén till Arlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården. Istället bjuder de in till en digital husvagnsturné.

2020-05-04

Så påverkar fyrspårsbygget i Lund

I maj startar byggarbetena för de två nya spåren väster om järnvägen, från väg 108 och in till Ringvägen. På sträckan bygger vi också fyra järnvägsbroar för spåren och den nya stationen vid Klostergården.

April

2020-04-29

Fyrspåret blir klart redan i december 2023

De fyra spåren mellan Malmö och Lund beräknas bli färdiga redan 2023 istället för 2024. Det är möjligt tack vare effektivare projektering och inkoppling av det system som styr tågen på de fyra spåren, vilket gör att fyrspårstrafiken kan starta tidigare.

2020-04-21

Nu är Clemenstorgets spetstak på plats

Konstnären Ebba Matz - som har ritat Clemenstorgets spetstak - har inspirerats av ljusspelet i torgets plataner.

2020-04-20

Trafikverket rustar upp cykelvägen mellan Åkarp och Lund

Nu startar Trafikverket arbetet med att rusta upp cykelvägen utmed Gamla Lundavägen, mellan Åkarp och Lund. Lagom till det stora tågstoppet i augusti kommer vägen att ha ny beläggning och en ny sträckning på vissa delar.

2020-04-14

Förstudien om järnväg i tunnel eller spår i markplan är klar

Den 14 april blev förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan” färdig. Vid Trafikverkets samråd i juni har Lunds politiker möjlighet att ta ställning till vilket alternativ de förordar när det gäller Lunds fortsatta utveckling kopplat till höghastighetsjärnväg och Lund C.

2020-04-08

Gång- och cykelvägen till Höje å stängs i april

I april börjar Trafikverket röja träd och buskar vid järnvägen i Källby och gång- och cykelvägen till Höje å stängs.

2020-04-04

Clemenstorgets spetstak har landat

Nu har vi monterat Clemenstorgets spetstak. Taken är skapade av konstnären Ebba Matz och sex stycken ska pryda torget i den här etappen.

2020-04-04

Fyrspårsbygget mellan Flackarp och Lund startar

Trafikverkets har nu gett entreprenören NCC/OHL uppdrag att bygga fyra spår från Flackarp in till Klostergård i Lund. Bygget startar redan nu i april med arbeten vid väg 108 och Höje å. Senare startar också arbetet med stationen vid Klostergården.

Mars

2020-03-16

Vad händer efter Trafikverkets öppna hus om ny stambana Hässleholm-Lund?

Kanske besökte du något av Trafikverkets öppna hus under det första samrådet för ny stambana mellan Hässleholm och Lund? Här fick intresserade veta mer och ställa frågor om planeringen.

2020-03-15

Cykel, tåg och sommarkort tar Britt-Inger till naturen i Skåne

I regniga november lånade Britt-Inger Salling Andersen en el-cykel från Lunds kommun. Det bistra vädret stoppade henne inte och Britt-Inger Salling Andersen använde cykeln nästan varje dag.

2020-03-12

Öppet hus i Eslöv om stambana Hässleholm-Lund i dag ställs in

Trafikverket väljer att med kort varsel att ställa in projekt Hässleholm-Lunds planerade samrådsmöte i Eslöv idag, torsdag den 12 mars. Bakgrunden till beslutet är den utveckling av Covid-19 Trafikverket ser i samhället i stort samt Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

Februari

2020-02-27

Tillfällig avstängning i korsningen Spolegatan - Clemenstorgets norra gata

Måndagen den 16 mars till och med torsdagen den 19 mars stänger vi av korsningen Spolegatan – Clemenstorgets norra gata. Skälet är att vi ska färdigställa ytorna på gatan och torget och arbetstiderna blir cirka 07:00-18:00 med reservation för ändringar.

2020-02-11

Varför ska vi bygga ny järnväg mellan Hässleholm och Lund?

Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm-Malmö. Varför behöver vi bygga nya stambanor? Trafikverket har lagt upp frågor och svar på sin webbplats och här kan du läsa ett par av dem. Alla frågor och svar finns på trafikverket.se

2020-02-05

Lundaborna ska vandra på Fannis stenar

Det är inte så vanligt än så länge att tjejer arbetar som stensättare. På Clemenstorget jobbar Fanni Vähä-aho och hon älskar sitt jobb.

2020-02-05

Beslut om ny station på Klostergården

Nu kan Klostergårdens station börja byggas. Det beslutade kommunstyrelsen den 4 februari. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

Januari

2020-01-30

Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd om ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet. Den 9 mars är det öppet hus i Lund.

2020-01-30

Ledningsarbeten vid Klostergården förbereder för Fyrspårsbygget

I februari startar Trafikverket ett förberedande arbete vid platsen för Klostergårdens station. Det är ledningar som måste flyttas inför stationsbygget. Under arbetet kommer gång- och cykeltunneln mellan Klostergården och Åkerlund och Rausings väg att stängas.

2020-01-29

Nya cykelplatser närmare Lund C ersätter borttagna cykelställ på Clemenstorget

Den 11 februari försvinner den resterande delen av de cykelställ som ska tas bort vid ombyggnationen av Clemenstorget. Cykelställen i torgets nordvästra hörna är kvar.

2020-01-24

Clemenstorget får en känsla av Paris

Du som går förbi Clemenstorget kan se hur torget allt mer tar form. Nya träd har planterats, de är något tunnare än sina äldre grannar. Gatstenen är satt på delar av torget och andra partier lyser ljust gula av stenmjöl – likadant som i Tuilerierna i Paris.

2020-01-15

God morgon vid de nya cykelställen

Varför inte börja dagen med att få en visning av de nya tvåvåningscykelställen vid spår 1 på Lund C?