Aktuellt Lund C

November

2018-11-23

Ny trafiklösning med bättre stadsmiljö på västra sidan av Lunds centralstation

Hur fjärr- och ersättningsbussar ska köra på den västra sidan av Lunds centralstation börjar utkristallisera sig ytterligare. Nu finns det ett politiskt inriktningsbeslut som utvecklar planerna för Lunds centralstation.

Oktober

2018-10-25

Till våren byter Clemenstorget skepnad

Skira skärmtak, fortsatt grönt och ny belysning, tillsammans med en funktionell spårvägshållplats. Nästa år startar ombyggnaden som kommer ge Lundabor och resenärer ett nytt torg vid centralstationen.

Maj

2018-05-02

Djupdyk i Lund C

I maj erbjuds två olika tillfällen att lära känna Lunds nya centralstation.

Mars

2018-03-20

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Ombyggnaden av Clemenstorget är central i utvecklingen av Lunds stationsområde. Torget är också en betydelsefull mötesplats i stadskärnan. Mycket arbete görs för att träden på torget ska ha goda förutsättningar.

Januari

2018-01-23

Centralstation i traditionell bågform

Det blir team Elding Oscarson/ C.F. Møller Architects som får arbeta vidare med utformningen av Lunds nya centralstation