Trafikverkets samråd 3 är slut

17 mars, 2021

Nu är Trafikverkets tredje samråd i lokaliseringsutredningen för projektet ny stambana mellan Hässleholm och Lund slut. Samrådsperiod 3 pågick den 20 januari-16 mars. Samrådet och synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse som ska vara klar till nästa samråd. Det planeras till sommaren 2022.

Cirka 40 000 personer passerar varje dag Lund C.

Trafikverket tackar alla som lämnat synpunkter. Samrådet och synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse. Det kommer alltså inget enskilt svar till dig som lämnat en synpunkt. Alla synpunkter har diarieförts på ärendenummer TRV 2018/88290. Samrådsredogörelsen är klar till nästa samråd som planeras till sommaren 2022.

Lunds kommuns yttrande

Här kan du läsa Lunds kommuns yttrande till Trafiverket i samråd 3.

Interaktiv karta och frågor & svar på Trafikverkets webb

Samrådsportalen med den interaktiva kartan och lokaliseringsalternativen ligger kvar på Trafikverkets webbplats. Under fliken Inkomna synpunkter kan du se den geografiska utbredningen av synpunkterna.

trafikverket.se/hassleholm-lund

På webben uppdaterar Trafikverket med nyheter om projektet. De lägger också kontinuerligt till fler frågor och svar. I skedet mellan samråd 3 och 4 arbetar Trafikverket vidare med lokaliseringsalternativen.

 

Relaterad information