Trafikverket öppnar den södra passagen vid Höje å

4 februari, 2021

Fredagen den 5 februari öppnar Trafikverket den södra passagen vid Höje å. Då kan du promenera där igen.

Fredagen den 5 februari öppnar Trafikverket den södra passagen vid Höje å. På fredag eftermiddag går det åter att ta sig mellan den västra och östra sidan vid Höje å. Foto: Trafikverket/NCC/OHL.

Passagen har blivit försenad, berättar Trafikverket. En utmaning har varit kraftledningarna ovanför den södra delen av bron. Entreprenör fick bygga om en maskin för att kunna påla säkert under ledningarna. Marken vid det södra brofästet bjöd också på motstånd som gjorde att det tog ännu lite längre tid. 

I samband med att passagen öppnar bjuder Trafikverket på en liten överraskning. Håll utkik!

Fredagen den 5 februari öppnar Trafikverket den södra passagen vid Höje å. Här har Trafikverket gjutit bropelare vid Höje å för den "tvillingbro" som ska gå bredvid den andra bron. Foto: Trafikverket/NCC/OHL.

Detta bygger Trafikverket

I ett utskick berättar Trafikverket mer om vad som ska hända i området. Vi delar informationen här.

Gång- och cykeltunnel vid Klostergårdens station

En ny passage byggs under spåren, cirka 50 meter söder om den gamla tunneln. Den nya tunneln skjuts på plats i början av september och kan preliminärt öppnas i oktober. Den gamla tunneln kommer att stängas i maj 2021 då den nya banvallen och spåren byggs. Gång- och cykeltrafiken leds norrut till gång- och cykelvägen under järnvägen vid Ringvägen.

Vägarna längs järnvägen

Områdena på båda sidor av järnvägen påverkas under byggtiden. Dels när banvallen och spåren byggs på den västra sidan, men dels också när vi bygger den nya stationen. Åkerlund och Rausings väg kan påverkas men kommer att vara öppen hela byggtiden. På östra sidan om järnvägen är gång- och cykelvägen från värmeverket till Klostertäppans koloniområde stängd. 

Järnvägsbro över kollektivtrafikstråk

På uppdrag av Lunds kommun bygger Trafikverket en järnvägsbro i höjd med Höjeåvägen. Under bron planerar kommunen en väg för busstrafik. Anslutningar till vägen planeras av Lunds kommun.

Gångvägarna vid Höje å

Arbetet med den nya järnvägsbron över Höje å startade i maj 2020 och kommer att pågå till sommaren 2021. Vägen under bron på åns norra sida är stängd och kan öppnas först efter att brobygget är klart och marken återställd, preliminärt i höst. 

Läs mer om fyrspåret Malmö-Lund på Trafikverkets webbplats.

Fredagen den 5 februari öppnar Trafikverket den södra passagen vid Höje å.De tillfälliga trapporna och bron över Höje å gör det möjligt att promenera runt några extra varv i området. Foto: Trafikverket/NCC/OHL.

Fredagen den 5 februari öppnar Trafikverket den södra passagen vid Höje å.Den södra passagen är efterlängtad och Trafikverket är glada över att äntligen kunna öppna den. Foto: Trafikverket/NCC/OHL.

 

Relaterad information