Vad händer efter Trafikverkets öppna hus om ny stambana Hässleholm-Lund?

16 mars, 2020

Kanske besökte du något av Trafikverkets öppna hus under det första samrådet för ny stambana mellan Hässleholm och Lund? Här fick intresserade veta mer och ställa frågor om planeringen.

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

Samråd ett genomfördes den 16 februari till den 17 mars. Samråden är en viktig del i den demokratiska processen.

De öppna husen ägde rum i Lund, Hässleholm och Höör. I Eslöv blev mötet inställt på grund av utvecklingen av Corona-viruset och Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

Under samrådsperioden kan kommuner, organisationer och privatpersoner ställa frågor och lämna synpunkter. De öppna husen var en del av detta första samråd som ska ge Trafikverket kunskap i lokaliseringsutredningen. Lokaliseringsutredningen - som pågår 2019-2022 – ska visa den bästa sträckningen för den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund.

Vad händer efter den 17 mars?

Nu ska Trafikverket kartlägga och ställa samman alla förutsättningar i utredningsområdet, som är det område där det går att välja korridor eller sträckning av den nya stambanan.

Sammanställningen pågår till sommaren 2020. Sedan ska Trafikverket se på flera lämpliga korridorer. Det gäller att väga olika intressen mot nyttan som den nya järnvägen kommer att ge. Var är det möjligt att bygga en järnväg?

Samråd två sker sommaren 2020

Under sommaren 2020 bjuder sedan Trafikverket in till samråd nummer två. Detta samråd sker bara på webben, men du kommer att kunna ge synpunkter.

Korridorerna bedöms hösten 2020

Efter att de olika korridorerna har identifierats ska de bedömas utifrån olika parametrar, som till exempel påverkan av dem som bor i närheten, natur, kultur och kostnad. Detta händer under hösten 2020. Korridorerna utvärderas också utifrån Trafikverkets ändamål och projektmål.

Alla korridorer – även de som sållas bort – dokumenteras.

Första utkast till korridorer presenteras vid årsskiftet 2020-21

Det sista steget i detta arbete är att ställa de kvarvarande korridorerna mot varandra och rangordna dem. Ett första utkast till korridorer presenteras under samråd tre vid årsskiftet 2020-21. Våren 2021 påbörjas arbetet med att konkurrensbedöma de korridorer som Trafikverket går vidare med. Sedan ska Trafikverket komma fram till vilken korridor som är mest lämplig.

Öppet hus vid samråd fyra sommaren 2021

Sommaren 2021 är det dags för samråd fyra. Då blir det också öppet hus.

Tillåtlighetsprövning, järnvägsplan, fastställelseprövning och byggstart

När Trafikverket har bestämt en korridor gör regeringen en tillåtlighetsprövning av den valda korridoren. En tillåtlighetsprövning är en prövning enligt Miljöbalken. Under tiden 2022-2026 görs en järnvägsplan och 2026-2028 sker en fastställelseprövning. En fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Tiderna efter 2022 är preliminära och kan komma att flyttas något under processens gång. Senast 2029 blir det byggstart för den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund.

Varför ska vi bygga ny stambana mellan Hässleholm och Lund?

Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm-Malmö. Varför behöver vi bygga nya stambanor?