Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne

30 januari, 2020

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd om ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet. Den 9 mars är det öppet hus i Lund.

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

Öppet hus i Lund 

Det första samrådet görs under under fasen lokaliseringsutredning. Det är ett av de tidigaste skeden under planeringen av ny stambana. I samband med samrådet arrangeras fyra öppna hus-tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. I Lund är det öppet hus den 9 mars kl. 15:00-19:30. Plats är Magle konserthus, Magle Stora kyrkogata 4. 

Detta händer på de öppna husen

Under de öppna husen berättar Trafikverkets personal varför nya stambanor behövs och vad projekt Hässleholm-Lund är för något. De förklarar också arbetsprocessen framåt. Besökarna får insyn i hur arbetet är upplagt de kommande åren och när Trafikverket kommer att presentera förslag på korridorer och sträckningar. Notera att inga förslag på korridorer kommer att presentera på dessa öppna hus, det kommer längre fram i processen. På de öppna husen hålls en allmän presentation varje heltimme (kl 15:00-19:00) med efterföljande frågestund. Sluttid för samtliga mötestillfällen är kl 19:30. Oavsett vilken ort du besöker så är informationen densamma.

Höör 4 mars kl 15:00-19:30, Älvkullen, Älvgatan 2
Lund 9 mars kl 15:00-19:30, Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4
Hässleholm 10 mars kl 15:00-19:30, Hässleholm tekniska skola, Stobygatan 7
Eslöv 12 mars kl 15:00-19:30, Carl Engströmsskolan, Östergatan 16

Varmt välkommen till samråd!

Samråd ett görs i ett tidigt planeringsskede

Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i anläggandet av en helt ny stambana avsedd för persontrafik mellan Stockholm-Malmö. Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en ca 70 km lång ny dubbelspårig järnväg med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. I arbetet ingår även etablerandet av stationslägen i Lund och Hässleholm. Planerad byggstart är någon gång under perioden 2027-2029.

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. Det i sig är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdigt våren 2022. Under utredningen undersöker Trafikverket olika lämpliga sträckningar (s.k. korridorer) för den nya järnvägen. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.

En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd, vilket är en del av den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomförs under perioden 16 februari-17 mars 2020.