Trafikverket börjar bygga Klostergårdens station

1 oktober, 2020

Nu har Trafikverket så smått startat arbetet med att bygga Klostergårdens station. Stationen får två 250 meter långa perronger vid de yttre spåren.

Trafikverket börjar med förberedelserna inför bygget av Klostergårdens station och den nya tunneln för gång- och cykelv

En ny tunnel för gång- och cykeltrafik byggs lite söder om den gamla tunneln. I nästa vecka börjar Trafikverket att trycka ner stålplankor - så kallad spont - runt platsen där tunneln ska byggas. Tunneln byggs mellan Åkerlund och Rausings väg och spåren och kommer sedan att skjutas på plats i maj nästa år.

Trafikverket börjar med förberedelserna inför bygget av Klostergårdens station och den nya tunneln för gång- och cykelvägen..

Sponten vibreras ner i marken vilket kan upplevas som störande. Arbetet beräknas pågå 1-2 veckor. Åkerlund och Rausingsväg påverkas, men kommer vara öppen.

Relaterad information