Trafikverket rustar upp cykelvägen mellan Åkarp och Lund

20 april, 2020

Nu startar Trafikverket arbetet med att rusta upp cykelvägen utmed Gamla Lundavägen, mellan Åkarp och Lund. Lagom till det stora tågstoppet i augusti kommer vägen att ha ny beläggning och en ny sträckning på vissa delar.

Cykelpendling är bra för hälsan.

Cykelstråket mellan Malmö och Lund är ett av Skånes mest trafikerade där orterna Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund ligger på lagom cykelavstånd från varandra. På flera ställen är vägen smal, cyklisterna delar körbana med gående, och på ett par ställen måste cyklisterna korsa Gamla Lundavägen.

När Trafikverket nu rustar upp cykelvägen mellan Åkarp och väg 108 i Lund kommer den att ligga på östra sidan om Gamla Lundavägen, på hela sträckan. I Höjd med Hjärup byggs en ny anslutning till väg 896 mot Lomma. Övriga delar av sträckan får ny beläggning och belysningen på sträckan förbättras.

Start i april

Arbetet med den nya cykelvägen startar preliminärt i slutet av april, då etablerar entreprenören sig, märker ut arbetsområde och börjar mäta in sträckan. I början av maj är arbetet igång och i juli beräknas det mesta vara klart.

Under bygget kommer fordonstrafiken på Gamla Lundavägen att påverkas under vissa tider och på några sträckor. Trafiken regleras med ljussignaler. Det kommer vara möjligt att cykla på sträckan under byggtiden med undantag för vissa nätter då vägen asfalteras.

Klart till sommarens tågstopp

Den nya och upprustade cykelvägen blir ett viktigt alternativen för pendlare utmed sträckan Malmö-Lund när järnvägen stänger i augusti. Då ska de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup, och nya spåren genom Arlöv, kopplas in. Under inkopplingen är det totalavstängt på järnvägen mellan Malmö och Lund. Ersättningsbussar sätts in men en bättre cykelväg på sträckan kan också vara ett pendlingsalternativ.

Informationen på denna sida kommer från Trafikverket och på Trafikverkets webbplats hittar du en karta och mer information.