Tillfällig avstängning i korsningen Spolegatan - Clemenstorgets norra gata

27 februari, 2020

Måndagen den 16 mars till och med torsdagen den 19 mars stänger vi av korsningen Spolegatan – Clemenstorgets norra gata. Skälet är att vi ska färdigställa ytorna på gatan och torget och arbetstiderna blir cirka 07:00-18:00 med reservation för ändringar.

Vi startar arbetet på morgonen den 16 mars med att riva asfalten. Tisdag till och med torsdag sätter vi gatsten.

Trafikomledning

Clemenstorgets norra gata är som tidigare avstängd för trafik. Under arbetet i korsningen Spolegatan – Clemenstorgets norra gata är även Bangatan i höjd med Clemenstorget avstängd för trafik. Gående och cyklister kan ta sig förbi bygg-
arbetet. Vi skyltar på plats.

Den 16 till 19 mars 2020 stängs korsningen Splegatan-Clemenstorgets norra gata av för trafik. Karta som visar omledningar av trafiken under arbetet i korsningen Spolegatan - Clemenstorgets norra gata.

Har du frågor, var vänlig kontakta
Entreprenörens platsledning: 0703 95 10 45.