Södra stigen vid Höje å stängs

20 augusti, 2020

I mitten av augusti återstartade Trafikverket arbetet med järnvägsbron över Höje å. För att påverka ån och miljön så lite som möjligt byggs bron med hjälp av en arbetsbrygga av timmer.

Bryggan är klar på den norra sidan och nu byggs delen vid det södra brofästet. För att kunna arbeta säkert måste Trafikverket stänga gångstigen vid det södra brofästet.  Stigen beräknas vara stängd i cirka två månader.

Här kan du läsa mer om bron på Trafikverkets webbplats.