På Clemenstorget låg gränsen mellan landsbygd och stad

28 november, 2019

Under markytan vilar Lunds spännande, tusenåriga historia. Varje gång vi lyfter på tidslocket för att gräva och bygga i centrala Lund, ska en arkeolog vara närvarande för att övervaka eller göra arkeologiska undersökningar. Vid ombyggnaden av Clemenstorget är Kulturens arkeolog Linnea Lidh på plats och hon har mycket att berätta.

 

Kulturens arkeolog Linnea Lidh gör schaktövervakningar vid ombyggnaden av Clemenstorget. Linnea Lidh är arkeolog på Kulturen i Lund.

Så fort entreprenören Älmby ska schakta för att till exempel lägga om ledningar, kontaktar de Linnea så att hon kan övervaka grävningen och dokumentera det som hittas. Arkeologerna är med och dokumenterar schakt där de endast hittar bärlager och sand, men så klart även det som kallas intakta kulturlager med lämningar från tidigare perioder. De gropar eller schakt som grävs fylls sedan igen av entreprenören när allt är färdigt. För framtidens arkeologer kommer det att finnas lämningar kvar på Clemenstorget, men det är ganska fragmenterat.

Kulturens arkeolog Linnea Lidh gör schaktövervakningar vid ombyggnaden av Clemenstorget. Lunds gamla vallgrav gick ungefär snett över Clemenstorget upp mot S:t Laurentiigatan, visar Linnea.

- Under den här ombyggnaden har det schaktats på flera håll på torget och vår undersökning är fortfarande i gång, vilket gör att vi senare kommer att få pussla ihop det vi iakttagit till ett resultat. Det som hittills har framkommit på Clemenstorget är två möjliga brunnar utmed östra torgsidan och en smal bit av Lunds gamla vallgrav som går tvärs över torget, säger Linnea.

Kulturens arkeolog Linnea Lidh gör schaktövervakningar vid ombyggnaden av Clemenstorget. Arkelogerna kände till vallgraven sedan tidigare, men får ny information utifrån dagens ombyggnad av Clemenstorget.

Vallgraven kände arkeologerna redan till utifrån tidigare schaktningar. Nu kan de fylla i ytterligare en del i den ofärdiga kartan över vallgravens utsträckning. Vallgraven nämns första gången i skrift år 1361. Tillsammans med en vall utgjorde vallgraven en gräns mellan stad och land. I vallen fanns det endast ett fåtal passager för att ta sig in och ut ur staden.

Clemenstorgets plataner och lindar skiftar i höstfärger. På Clemenstorget gick gränsen mellan landsbygd och stad.

- Tidigare arkeologiska iakttagelser på Clemenstorget visar att det finns lämningar från medeltiden på platsen. Då vallen går rakt över torget har vi både landsbygd och stad på den här ytan. Vid tidig medeltid fanns det bebyggelse på insidan av vallen, men periodvis fungerade marken som odlingsjord, berättar Linnea.

Kulturens arkeolog Linnea Lidh gör schaktövervakningar vid ombyggnaden av Clemenstorget. - Delar av marken på Clemenstorget fungerade periodvis som odlingsjord, säger Linnea.

När vi tittar på en medeltida karta över Lund ser staden ut som en diamant med tvära kanter. På den tiden växte städer organiskt åt olika håll och vallar och vallgravar anpassades utifrån staden när de byggdes. Vallgraven runt Lund var troligtvis inte en enda lång sammanhängande grav, utan kan ha bestått av flera olika bassänger.

Kulturens arkeolog Linnea Lidh gör schaktövervakningar vid ombyggnaden av Clemenstorget. Vallgraven runt Lund kan ha bestått av flera olika bassänger för att inte allt vatten skulle rinna ner i de södra delarna.

- Lund sluttar mot söder och hade inte vattnet stoppats hade allt vatten runnit ner till den lägsta punkten. Över Clemenstorget har vallgraven gått ungefär från Ica Malmborgs snett över torget mot S:t Laurentiigatan. Sedan har vallgraven delvis följt S:t Laurentiigatan upp till Norrtull vid Allhelgonakyrkan. Det roligaste med mitt jobb är att även om vi känner till mycket utifrån tidigare arkeologiska undersökningar, vet vi aldrig exakt vad vi ska hitta. En arkeolog är också mycket utomhus och jobbar, vilket är härligt, säger Linnea.

Text: Linnea Lidh och Kristina Strand Larsson. Foto: Kristina Strand Larsson.