Öppet hus i Eslöv om stambana Hässleholm-Lund i dag ställs in

12 mars, 2020

Trafikverket väljer att med kort varsel att ställa in projekt Hässleholm-Lunds planerade samrådsmöte i Eslöv idag, torsdag den 12 mars. Bakgrunden till beslutet är den utveckling av Covid-19 Trafikverket ser i samhället i stort samt Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

All information som skulle ha delgivits besökarna finns tillgänglig på trafikverket.se/hassleholm-lund samt på Trafikverkets kontor i Malmö och Kristianstad. På Trafikverkets hemsida går det även bra att delge projektet synpunkter på samrådsmaterialet.