Ny gångbro över Höje å

9 oktober, 2020

Nu har Trafikverket lagt en gångbro över Höje, strax väster om brobygget. Den kommer att underlätta för dig som besöker området och som vill passera över ån.

Trafikverket har lagt gångbro över Höje, strax väster om brobygget. Foto: Trafikverket.

Det återstår lite arbete för att göra det lättare att nå bron. Om cirka tre veckor kommer Trafikverket också kunna öppna en säker gångstig på den södra sidan om ån, genom byggområdet, vilket ytterligare kommer att underlätta alla som besöker Höjeå-dalen.

Trafikverket har lagt gångbro över Höje, strax väster om brobygget. Foto: Trafikverket.

 

Relaterad information