Nu rullar tågen igen mellan Lund och Malmö

28 augusti, 2020

Natten till fredagen den 28 augusti lade Trafikverket de sista pusselbitarna på plats och de nybyggda, provisoriska spåren genom Arlöv, Åkarp och Hjärup blev färdiga att tas i drift. Klockan 13 på fredagen började gods- och fjärrtågen rulla igen och lördag morgon börjar även Pågatåg och Öresundståg att gå enligt tidtabell.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Under sex intensiva dygn har drygt 100 tekniker och banarbetare jobbat i skift med inkopplingen av spåren igen mellan Malmö och Lund.
– Sammantaget har inkopplingsarbetet gått mycket bra. Det är otroligt mycket arbete som har utförts under dessa dygn. Det har skett under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Alla inblandade, entreprenörer och folk inom Trafikverket, har gjort ett fantastiskt arbete, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.