Ledningsarbeten vid Klostergården förbereder för Fyrspårsbygget

30 januari, 2020

I februari startar Trafikverket ett förberedande arbete vid platsen för Klostergårdens station. Det är ledningar som måste flyttas inför stationsbygget. Under arbetet kommer gång- och cykeltunneln mellan Klostergården och Åkerlund och Rausings väg att stängas.

När gång- och cykeltunneln stängs leds trafiken norrut till gång- och cykelvägen under järnvägen på Ringvägen. Följ de orangea skyltarna för omledning. 

Karta och information på Trafikverkets webbplats

Mer information och karta som visar omledningar hittar du på Trafikverkets webbplats.