Gång- och cykelvägen till Höje å stängs i april

8 april, 2020

I april börjar Trafikverket röja träd och buskar vid järnvägen i Källby och gång- och cykelvägen till Höje å stängs.

Bilden visar vad Trafikverket kommer att stänga av vid Höje å och väg.

Trafikverket startar med sträckan utmed parkeringen på Åkerlund och Rausings väg. Efter påsk röjer de i området söder om Åkerlund och Rausings väg. Då stängs gång-/cykelvägen ner till reningsverksdammen. Vägen kommer att vara avstängd under byggtiden.

Trafik

Vägen längs ån är öppen några veckor till men i maj startar preliminärt förberedelserna inför bygget av järnvägsbron över Höje å. Då stängs vägen under bron av säkerhetsskäl, och arbetsområdet utökas.

Arbetstider

Trafikverket arbetar normalt dagtid  kl 07.00-18.00, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Buller

Arbetena i området förväntas inte innebära störande buller.

Mer information

Aktuell information hittar du på Trafikverkets webbplats.