Så påverkar fyrspårsbygget i Lund

4 maj, 2020

I maj startar byggarbetena för de två nya spåren väster om järnvägen, från väg 108 och in till Ringvägen. På sträckan bygger vi också fyra järnvägsbroar för spåren och den nya stationen vid Klostergården.

Bygget påverkar framkomligheten

Bygget av spåren, broarna och den nya stationen kommer att påverka omgivningen på olika sätt men Trafikverket gör sitt bästa för att hålla vägar öppna så mycket som möjligt. Störst påverkan blir det på båda sidor om järnvägen vid Klostergården och vid brobygget över Höje å. En del träd och buskar tas bort och byggarbetsplatserna avgränsas med stängsel.

Säkerhet är prioriterad

Trafikverket prioriterar säkerheten när de bygger och arbetar med järnvägen, inte minst säkerheten för allmänheten som bor eller rör sig intill arbetsplatserna. Därför måste de stänga vissa vägar och leda om gående, cyklister och biltrafik - ibland korta perioder, ibland längre. Information om vägar och omledningar skyltas först och främst på plats, och med pilar leds du till alternativa vägar.

All informationom bygget hittar du på Trafikverkets webbplats.