Fyrspåret blir klart redan i december 2023

29 april, 2020

De fyra spåren mellan Malmö och Lund beräknas bli färdiga redan 2023 istället för 2024. Det är möjligt tack vare effektivare projektering och inkoppling av det system som styr tågen på de fyra spåren, vilket gör att fyrspårstrafiken kan starta tidigare.

Lund C är Sveriges fjärde största station när det handlar om antalet resenärer.

– Med denna lösning vinner vi värdefull tid och kan öppna spåren hela vägen in till Klostergården i Lund redan i december 2023. Det innebär att vi kan dra nytta av kapacitetshöjningen mellan Malmö och Lund drygt ett halvår tidigare än beräknat. En annan vinst är att vi påverkar boende och verksamma utmed järnvägen mindre när vi blir klara tidigare, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.