Clemenstorget får lekpaviljonger i jugendstil

16 december, 2019

Barnen ska få en särskild plats på Clemenstorget när den första delen av ombyggnaden är klar. Tre nya lekpaviljonger - som inspireras av jugendhusen kring torget - ska placeras under våren.

Isa Hilldetun är landskapsarkitekt på COWI och har ritat lekpaviljongerna som ska sättas på Clemenstorget i vår. Isa Hilldetun är landskapsarkitekten som har ritat Clemenstorgets lekpaviljonger.

Isa Hilldetun är landskapsarkitekt på COWI och det är hon som har ritat lekpaviljongerna. Paviljongerna har sedan växt fram i samarbete med Karin Sjölin, som är landskapsarkitekt i Lunds kommun och gestaltningsansvarig för torget. Tillsammans har de också tagit fram en färgskala som också knyter an till jugendarkitekturen. En lila, en djupt röd och en grågrön paviljong med lite olika inredning ska bjuda in barnen till lek.

Denna skiss visar hur arbetet med Clemenstorgets lekpaviljonger har växt fram. Isa har skissat fram lekpaviljongerna och inspireras av taken på torgets jugendhus.

- Lekpaviljongerna var med i den ursprungliga gestaltningen av torget, som togs fram av White arkitekter. Men då fanns det ingen utarbetad idé om hur de skulle se ut. Jag åkte till Clemenstorget för att hitta inspiration där och utgick sedan från två teman. Dels tittade jag på husen i jugendstil, dels inspirerades jag av epoken runt sekelskiftet 1900. När jag tittade upp på husen såg jag tre tak som skulle kunna bli utgångspunkt för paviljongerna, berättar Isa.

Isa Hilldetun är landskapsarkitekt på COWI och har ritat lekpaviljongerna som ska sättas på Clemenstorget i vår. Lekpaviljongerna har olika färger och lite olika inredning.

Den största utmaningen var att få rätt dimensioner och detaljeringsgrad, menar Isa. Husen ska också vara möjliga att tillverka och vissa saker har fått justeras utifrån den ursprungliga skissen. Lekpaviljongerna är gjorda i plåt och även om de är till för barn, ska en vuxen ändå kunna stå inne i mitten av paviljongen. Exteriört är det cirka tre meter till den högsta punkten på paviljongernas tak. En paviljong har ett bord i mitten, en har väggfasta bänkar och en tredje har bänkar som ser ut som trappor. Sedan är det bara at låta fantasin spela. Husen ska stå relativt nära varandra på den norra sidan av Clemenstorget.

Används bara till artikeln om Clemenstorgets lekpaviljonger. Isa har samarbetat med Karin Sjölin, som är landskapsarkitekt i Lunds kommun och gestaltningsansvarig för Clemenstorget.

Clemenstorget ska få nya lekpaviljonger som inspireras av jugendarkitekturen på torget. Här ser vi vilka tak på jugendhusen på Clemenstorget som har inspirerat lekpaviljongerna.

- Clemenstorget ska också få nya stolar och bord i samma färgskala som paviljongerna. Möblerna - som är fastgjutna i marken - finns även i barnstorlek. Paviljongerna och de små möblerna utformas inte som en lekplats, utan som en plats med lekvärde som är integrerad med torget. Det är en spännande utmaning, säger Isa.

Clemenstorgets lekpaviljonger är under tillverkning i Helsingborg. Lekpaviljongerna tillverkas i Helsingborg.

Just nu tillverkas lekpaviljongerna av Järnkonstruktioner i Helsingborg. Isa hoppas vara på plats på torget när husen monteras till våren. Det hon har funderat mycket kring, är att hitta ett formspråk som smälter väl in på Clemenstorget utan att försvinna.

Isa Hilldetun är landskapsarkitekt och har ritat de nya lekpaviljongerna till Clemenstorget.Isa hoppas framför allt att barnen ska tycka om att leka i paviljongerna. 

- Det kommer att hända mycket här, med en spårvagnshållplats och många människor i rörelse. Det gäller att fånga uppmärksamheten utan att skrika. Jag hoppas framför allt att barnen ska tycka om lekpaviljongerna.

Clemenstorget ska få nya lekpaviljonger som inspireras av jugendarkitekturen på torget.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.
Foto konstruktion, lekpaviljonger: Isa Hilldetun.