Clemenstorget får Grand hotell för insekter

12 augusti, 2019

Lekträd och insektshotell – det blir det nya livet för fyra skadade eller döda träd på Clemenstorget. Den 15 augusti avverkas träden för att gå vidare till nya uppgifter. Träden ska återanvändas på torget och på en förskola i närheten.

Clementorget i Lund byggs om för att ge plats till en spårvägshållplats och bli en vackrare och trevligare plats att vistas på.

Två av platanerna på Clemenstorget har stamskador som gör att de behöver bytas ut. Två lindar är döda och måste också tas bort. Alla träden ska ersättas, tillsammans med ett femte träd som togs bort i ett tidigare skede.

Vid två tillfällen har träd flyttats i samband med spårvägsbygget. 
Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög

Träd flyttas varsamt till sitt nya hem

De är återplanterade i Vindarnas park i Brunnshög där de mår utmärkt.
Träd skyddar varandra i Vindarnas park

Spårvägsbygget är i princip färdigt på Clemenstorget, men första etappen av ombyggnaden vid själva torget har påbörjats och ska bli klar våren 2020. Torget ska bland annat få fler sittplatser, möjligheter till uteserveringar, lekpaviljonger och ett offentligt konstverk i form av spetstak.

Clementorget i Lund byggs om för att ge plats till en spårvägshållplats och bli en vackrare och trevligare plats att vistas på.

Träden spelar en viktig roll för Clemenstorget och de vårdas ömt. Platanerna har också inspirerat konstnären Ebba Matz till gestaltningen av spetstaken. 

Herman Friedländer är representant för park- och naturavdelningen på Lunds kommun och han kan berätta mer om hur träden ska återvinnas.
- En platan och en lind kommer att placeras på förskolan Forsbergs minne som ligger i närheten av kommunhuset Kristallen mitt i stan. Här ska träden bli klätterträd till barnen. Med kranbil körs träden körs i ett stycke till förskolan. Träden ska ligga på en gräsyta på förskolans gård och anpassas så att de ligger stadigt. Klena grenar tas bort så att barnen ska kunna klättra säkert. Vi hoppas att barnen ska ha riktigt roligt, säger han.

Clementorget i Lund byggs om för att ge plats till en spårvägshållplats och bli en vackrare och trevligare plats att vistas på.

De andra träden som ska avverkas, också en lind och en platan, läggs i så kallade mulmboxar, som alltså är ett slags hotell för insekter. Mulmboxarna är utformade som sittbänkar och fyra stycken ska placeras på Clemenstorget. Bänkarna görs i två storlekar, en lite längre rektangulär och en kvadratisk.
- Det går till så att stam och grenar från träden sparas och sågas itu. Sedan läggs de inne i bänkarna. Bänkarna har ingen botten utan är öppna mot marken. De har också små hål som insekterna kan komma in genom. På det här sättet gynnas den biologiska mångfalden och material från träden finns kvar på samma plats som tidigare, säger Herman Friedländer.

De fällda träden ersätts med fem plataner som placeras på samma plats som de ursprungliga träden stod. Träden som ska planteras är stora, de mäter 45-50 centimeter i omkrets på 1,3 meters höjd. Detta är för att de ska passa in bland de redan uppvuxna träden.

Solen lyser genom trädkronorna på Clemenstorget.

- Plataner och lindar har olika växtsätt, vilket ger dem olika karaktärsdrag som platanens knotiga stam med flagnande bark och lönnlika blad jämfört med lindens mörkbruna, ådriga och jämna stam och hjärtlika blad, säger Herman Friedländer.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.